Poptalk

Ik ben een officiële Poptalk coach en deze methode zet ik dan ook veel in. Poptalk richt zich op het visualiseren van de belevingswereld van het kind. Dit gebeurt met poppetjes en andere materialen. De eigen werkelijkheid van het kind wordt zo in beeld gebracht en leidt tot meer inzicht voor zowel u als ouder en het kind. Beeldend materiaal helpt bij het bespreken van de eigen werkelijkheid…je kijkt er immers van een afstandje naar en dat voelt veilig. Met regelmaat zet ik poptalk in bij oudergesprekken om zo een beter beeld te krijgen over de hulpvraag.

Hulp bij keuze vervolgopleiding

Poptalk kan ook hulp bieden aan jongvolwassenen. Zij staan soms voor lastige keuzes, bijvoorbeeld bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding. Een sessie met poptalk duurt ongeveer een uur. De situatie wordt neergezet en al pratend en kijkend naar de opgestelde situatie komen inzichten naar voren. Inzichten in de talenten en kwaliteiten zodat zij vol vertrouwen het pad kunnen vervolgen.